Realizacja: Budynek magazynowy Borki Wyrki

Budynek magazynowy usytuowany jest w centralnej części obszaru inwestycji. Wjazd został usytuowany od strony zachodniej działki, natomiast w północnej części znajduje się utwardzony plac do ustawiania kontenerów.