Realizacja: Budowa wiat handlowych i utwardzenie targowiska

Łosice, woj. mazowieckie            

Wykonane zadaszenia zostały zaprojektowane jako wiaty w kształcie łuku kołowego o konstrukcji kratowej. Kratownice wykonano z profili zamkniętych rur kwadratowych. Rama wykonana z rur zamkniętych, rozstawiona co ~9,0m połączona ze sobą kratownicami na których opiera się blacha trapezowa łukowa. Dodatkowo kratownice zostały stężone 2 stężeniami w każdym polu.

Wymiary: wiata 1: 14x100m, wiata 2 i 3: 14x55m, wiata 4: 14x37m, wiata 5: 14x28m
Powierzchnia całkowita: 3582m2   I   Powierzchnia zabudowy: 3582m2   I   Kubatura: 21450m3