Realizacja: Rozbudowa hali magazynowej, wydzielenie pomieszczeń socjalnych, modernizacja biur oraz budowa placu parkingowego.

Błonie, woj. mazowieckie          

Firma Kome-Polska Sp. z o.o. sporządziła projekt warsztatowy i wykonawczy konstrukcji, a także była generalnym wykonawcą. Prace prowadzone były w trakcie użytkowania obiektu, harmonogram został tak ustalony, aby nie kolidować z funkcjonowaniem magazynu.

Modernizacja biur polegała na zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń, gdzie wydzielono nowe przestrzenie oraz przebudowane instalacje.

Wydzielenie pomieszczeń socjalnych w hali magazynowej wiązało się z koniecznością doprowadzenia instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej, co wymagało cięcia istniejącej posadzki oraz wykonania nowych ścian murowanych i stropu w konstrukcji żelbetowej.

Budowa placu parkingowego przewidywała wykonanie miejsc postojowych dla pracowników, gości i klientów, o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Całkowita powierzchnia placu utwardzonego wynosiła 4417,44m2.

Rozbudowa hali magazynowej o wiatę w konstrukcji stalowej ramowej, wymagała analizy istniejącej konstrukcji pod względem możliwości przeniesienia dodatkowych obciążeń. Oparcie konstrukcji na istniejących słupach pozwoliło zwiększyć powierzchnię magazynową oraz przyczyniło się do znacznej oszczędności w zużyciu materiałów. Elewacja wiaty została wykonana z siatki ogrodzeniowej oraz płyty warstwowej.

Wymiary: 30,13x61,12m   I   Wysokość użytkowa: 6,15m   I   Powierzchnia użytkowa: 1800,74m2
Powierzchnia całkowita: 1841,55m2   I   Powierzchnia zabudowy: 1841,55m2   I   Kubatura: 15828,12m3