Koncepcja: WLB

Rozbudowa budynku istniejącego o część handlową z częścią administracyjną z wydzieleniem pomieszczeń magazynowych i warsztatów zakładowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łosicach.

Projekt zakłada rozbudowę od strony zachodniej istniejącego budynku zlokalizowanego w centralnej części działki, położonego równolegle do ul. Błonie o dwukondygnacyjną część handlowo-administracyjną. W istniejącej część budynku magazynowego zostaną wyodrębnione dodatkowe pomieszczenia magazynowe i warsztat zakładowy. Część istniejącego przedmiotowego budynku w części północnej zostanie zachowana, część budynku od południa oraz dobudówka od strony wschodniej zostaną poddane wyburzeniu.

Powierzchnia zabudowy łącznie:  3641,88m² ~ 21,35%
Powierzchnia zabudowy istniejąca objęta opracowaniem: 2736,49 m² ~ 16,05%
Powierzchnia zabudowy projektowana rozbudowa: 905,39 m² ~ 5,30%