Koncepcja: rozbudowy firmy Plasticon Poland S.A.

Koncepcja rozbudowy firmy Plasticon Poland S.A. o nowy budynek produkcyjny z częścią socjalną w Toruniu.

       Budynek projektowany na rzucie prostokąta, w części obiektu został zaprojektowany węzeł socjalny składający się z szatni z umywalniami oraz ustępami. Układ konstrukcyjny dostosowany jest do ustawienia suwnic służących do transportu materiałów. Od strony północnej budynku projektuje się wiatę magazynową. Miejsca parkingowe zlokalizowane przy istniejącym budynku biurowym.

Powierzchnia użytkowa: 4478,1 m